Ngày đăng: 15:09 27/10/2022 - Lượt xem: 1252

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

 

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO HÀNG TỔNG VIỆT NAM - VINAWARES (sau đây gọi là "chúng tôi") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và bảo đảm rằng Dữ liệu Cá Nhân của quý vị được bảo vệ trong các hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi. Chính Sách về Quyền Riêng Tư nhằm giúp khách hàng đã đăng ký và sử dụng nền tảng KHO HÀNG TỔNG hiểu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị và đảm bảo rằng các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao, bảo mật và truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị tuân thủ pháp luật Việt Nam.

 • Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này được cập nhật lần cuối vào Ngày Hiệu Lực.
 • Định nghĩa

Theo Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các từ và cụm từ sau sẽ có ý nghĩa sau đây:

2.1. “Ngày Hiệu Lực” tức là ngày 31/10/2020

2.2. “Ứng Dụng Của Chúng Tôi” có nghĩa là ứng dụng di động được vận hành bởi chúng tôi.

2.3. “Hotline Dịch Vụ Khách Hàng Của Chúng Tôi” là (các) số đường dây nóng được cung cấp trên Trang Web Của Chúng Tôi hoặc Ứng Dụng Của Chúng Tôi.

2.4.  “Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi” có nghĩa là các thương hiệu có sản phẩm được KHO HÀNG TỔNG hợp tác kinh doanh và phân phối.

2.5.  “Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi” có nghĩa là các Đại lý, Nhà Phân Phối, Cộng Tác Viên đã đăng ký hợp tác kinh doanh cùng Chúng tôi.

2.6.  “Chương Trình/Quyền Lợi Dành Cho Khách Hàng” có nghĩa là chương trình/quyền lợi dành cho khách hàng được đưa ra bởi chúng tôi.

2.7.   “Hệ Thống Showroom Của Chúng Tôi” bao gồm các Showroom/cửa hàng đã đăng ký kinh doanh cùng chúng tôi, các cửa hàng trực tuyến hoạt động thông qua Trang Web Của Chúng Tôi hoặc Ứng Dụng Của Chúng Tôi và các hình thức cửa hàng khác mà chúng tôi có thể vận hành theo thời gian (bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến).

2.8.   “Dữ Liệu Cá Nhân” có ý nghĩa như được định nghĩa theo pháp luật áp dụng của Việt Nam.

2.9.  “Ứng dụng Của Chúng Tôi” tức là KHO HÀNG TỔNG.

2.10.  “Khách Hàng Đã Đăng Ký” hoặc “Thành Viên” có nghĩa là khách hàng của chúng tôi mà đã đăng ký một tài khoản tại Ứng Dụng Của Chúng Tôi hoặc Trang Web Của Chúng Tôi hoặc Chương Trình Dành Cho Khách Hàng của chúng tôi.

 

Dữ Liệu Cá Nhân: các dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập

 • Để quý vị trở thành một Khách Hàng Đã Đăng Ký và tận hưởng các sản phẩm cũng như dịch vụ khác nhau của chúng tôi, quý vị cần cung cấp cho chúng tôi một số Dữ Liệu Cá Nhân thiết yếu như được nêu tại thời điểm thu thập. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm các thông tin khác để giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, độ tuổi, ưu tiên mua sắm và sở thích của quý vị.
 • Chúng tôi sẽ có quyền thu thập, giữ, xử lý và/hoặc sử dụng, Dữ Liệu Cá Nhân trong từng trường hợp cho các mục đích như được quy định trong, và phù hợp với Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Nếu quý vị không thể hoặc không muốn cung cấp cho chúng tôi một cách đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị.

 

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

 • Quý vị đồng ý rằng Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi và tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Của Chúng Tôi, Trang Web Của Chúng Tôi và/hoặc Chương Trình Dành Cho Khách Hàng Của Chúng Tôi có thể được chúng tôi sử dụng và lưu trữ để:

5.1.  Xử lý yêu cầu đăng ký trở thành Khách Hàng Đã Đăng Ký của quý vị;

5.2.  Cung cấp cho quý vị dịch vụ của chúng tôi;

5.3.  Thực hiện việc quản lý, vận hành, và bảo trì thông thường của Ứng Dụng Của Chúng Tôi, Trang Web Của Chúng Tôi và/hoặc Chương Trình dành cho Khách Hàng Của Chúng Tôi;

5.4.  Cung cấp cho quý vị thông tin thường xuyên từ chúng tôi, bao gồm chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các lợi ích liên quan;

5.5.  Cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu;

5.6.  Xử lý đơn đặt hàng của quý vị cho các giao dịch mua hàng tại Ứng Dụng Của Chúng Tôi, bao gồm xác minh thông tin chi tiết/trạng thái về việc thanh toán của quý vị và sắp xếp giao hàng;

5.7.  Thực hiện các chương trình khuyến mãi, bốc thăm giải thưởng, trò chơi hoặc cuộc thi mà quý vị đã tham gia;

5.8.  Thực hiện phân loại và phân tích dữ liệu để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc điểm và hành vi mua hàng của quý vị và cung cấp các dịch vụ khác phù hợp hơn với nhu cầu của quý vị, và hỗ trợ chúng tôi trong việc lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm;

5.9.  Thiết kế dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm hay dịch vụ hiện được cung cấp bởi chúng tôi, Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi hay Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi.

5.10.  Phân tích hành vi tổng hợp;

5.11.  Điều tra các khiếu nại, các giao dịch đáng ngờ và nghiên cứu cải tiến dịch vụ;

5.12.  Phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm; và

5.13.  Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật.

 • Với sự đồng ý hoặc dấu hiệu không phản đối của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị để tiếp thị cho quý vị (qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn hoặc phương tiện khác dù hiện đã được biết hay sẽ có trong tương lai) về các ưu đãi và khuyến mãi từ chúng tôi, Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi hay Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi và các thương nhân là bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và lợi ích cho quý vị.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển giao (cho dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho:
 • Các Thương hiệu Liên Kết Của Chúng Tôi và/hoặc Các Đối Tác Kinh Doanh Của Chúng Tôi; và
 • các đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi dưới nghĩa vụ giữ bảo mật, các bên mà cung cấp dịch vụ quản lý, kiểm tra tín dụng, xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu, nghiên cứu và tiếp thị, phân phối, viễn thông, chuyên môn hoặc các dịch vụ tương tự khác cho chúng tôi cho các mục đích được đề cập trong điều 5 và 6 ở trên.
 • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và chuyển giao (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) cho bất kỳ người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển giao trên thực tế hoặc đề xuất của các quyền của chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị liên quan đến việc tái cơ cấu hoạt động bán lẻ và/hoặc sáp nhập của chúng tôi (như giữa chúng tôi và bên thứ ba), bán, hoặc chuyển nhượng (dù là tài sản hay cổ phần, toàn bộ hoặc một phần), để sử dụng, giữ, xử lý, hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó cho các mục đích được đề cập trong điều 5 và 6 ở trên.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Trong các điều khoản và điều kiện này, “Công Ty” hoặc “chúng tôi” sẽ có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN KHO HÀNG TỔNG  và “Khách Hàng” có nghĩa là bất kỳ người, hãng, công ty hoặc tổ chức nào đặt hàng với Công Ty. Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi sử dụng Ứng Dụng Của Chúng Tôi. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng Của Chúng Tôi hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng, quý vị thỏa thuận rằng quý vị đã đọc các điều khoản và điều kiện này và quý vị chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này.

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Quý vị đồng ý rằng Công Ty bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định của riêng Công Ty, bằng cách đăng bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên lên Ứng Dụng Của Công Ty mà không phải đưa ra thông báo trước và riêng biệt.
 2. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của trang web sau khi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện này được đăng sẽ được xem là sự xác nhận và chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên thì lựa chọn duy nhất của quý vị là ngừng sử dụng Ứng Dụng.
 3. Quý vị đồng ý và cam kết KHÔNG: (i) đăng tải, quảng bá hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua Ứng Dụng mà hoặc có thể mang tính phản cảm, khiếm nhã, phỉ báng hoặc không được phổ biến một cách hợp pháp theo pháp luật được áp dụng hoặc quý vị biết hoặc có lý do để nghi ngờ là có chứa bất kỳ virus hoặc thành phần gây hại nào mà có thể can thiệp bất lợi vào Ứng Dụng hoặc hoạt động của Ứng Dụng; (ii) sử dụng Ứng Dụng không phù hợp với các chính sách về việc sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, bất kỳ tiêu chuẩn Internet nào được áp dụng và bất kỳ pháp luật áp dụng nào khác, hoặc xem, nghe, tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu không được cho phép theo pháp luật được áp dụng; hoặc (iii) mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác cam đoan sai về quan hệ của quý vị với bất kỳ người hoặc tổ chức nào.
 4. Bất kỳ phản hồi, ý kiến, hoặc đề xuất nào (“Đề Xuất”) mà quý vị có thể cung cấp liên quan đến các Dịch Vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng Đề Xuất đó theo cách mà chúng tôi xét thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với quý vị. Bằng cách cung cấp Đề Xuất, quý vị cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thay đổi, công bố, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và trưng bày Đề Xuất một cách không độc quyền, không tính tiền bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, và hoàn toàn có thể cấp phép sử dụng thứ cấp trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Quý vị cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà quý vị gửi liên quan đến Đề Xuất nêu trên.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Quý vị xác nhận rằng các Dịch Vụ có chứa thông tin, dữ liệu, phần mềm, ảnh chụp, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh, và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội Dung”) được bảo hộ theo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, và các quyền này có hiệu lực và được bảo hộ trong tất cả các hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ hiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển về sau. Quý vị xác nhận rằng toàn bộ Nội Dung nêu trên thuộc sở hữu riêng của Công Ty và/hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi. Quý vị không được sửa đổi, gỡ bỏ, xóa, tăng cường, bổ sung, công bố, truyền tải, tham gia vào việc truyền tải hoặc bán, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ Nội Dung nào, cho dù là toàn bộ hoặc một phần.
 2. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản cho quý vị quyền sử dụng tên của Công Ty hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, và các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác của Công Ty, và quý vị không được sử dụng các nội dung nêu trên khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.
 3. Quý vị sẽ chỉ được phép tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu cho các mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện là quý vị không sửa đổi các Tài Liệu và chúng tôi hoặc các chủ sở hữu quyền tác giả có liên quan nắm giữ toàn bộ quyền tác giả và thông báo về sở hữu riêng  trong các Tài Liệu.
 4. Các bên thứ ba không được phép sử dụng các dịch vụ và nội dung – dù chỉ là nội dung chiết xuất - cho mục đích thương mại là bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến hành động pháp lý.

GIÁ VÀ SẢN PHẨM

 1. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng giá, thông tin chi tiết và kích thước của các sản phẩm trên trang web này luôn được cập nhật. Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và tất cả các đơn hàng phải được Công Ty chấp nhận theo toàn quyền quyết định của mình và lượng hàng sẵn có.
 2. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng các sản phẩm được hiển thị trên Ứng Dụng đều có hàng. Nếu trong từng thời kỳ sản phẩm không còn hàng, Công Ty bảo lưu quyền đề nghị cung cấp những sản phẩm thay thế cho khách hàng mà tương tự về giá trị và phân khúc hoặc giữ toàn bộ đơn hàng cho đến khi các sản phẩm hết hàng có hàng trở lại trước khi giao đơn hàng cho quý vị.
 3. Giá tính cho các giao dịch mua bán trên trang web này có thể khác với giá được tính trong cửa hàng của chúng tôi.
 4. Giá được tính là mức giá được áp dụng vào ngày đơn hàng được xác nhận.
 5. Tất cả các đơn hàng đều phải được xác nhận về lượng tồn kho cuối cùng và Công Ty bảo lưu quyền từ chối đơn hàng trong trường hợp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được yêu cầu không có sẵn. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo đơn hàng của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua điện thoại hoặc thư điện tử.
 6. Tất cả các hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên Ứng dụng này chỉ cho mục đích minh họa để giúp khách hàng nhận ra các sản phẩm. Kích thước, kích cỡ và màu thực tế của các sản phẩm có thể khác.
 7. Quý vị có trách nhiệm bảo đảm rằng các Sản Phẩm đầy đủ và phù hợp với mục đích của quý vị và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Chúng tôi không bảo đảm rằng các Sản Phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Quý vị xác nhận rằng các Sản Phẩm là sản phẩm tiêu chuẩn và không được chế tạo riêng để phù hợp với bất kỳ yêu cầu cụ thể nào mà quý vị có thể có.

ĐĂNG KÝ VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

 1. Khách hàng phải đăng ký trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào thông qua Ứng Dụng này.
 2. Trong quá trình đăng ký, Quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và mới nhất.
 3. Quý vị cho phép chúng tôi giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng Ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị là quý vị hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho quý vị.
 4. Quý vị có trách nhiệm bảo vệ tên người dùng và mật khẩu mà quý vị sử dụng để truy cập vào các Dịch Vụ và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào được thực hiện bằng mật khẩu của quý vị. Công Ty không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc quý vị không tuân thủ các yêu cầu nêu trên.
 5. Công Ty có toàn quyền quyết định từ chối việc đăng ký của khách hàng tiềm năng và chấm dứt việc đăng ký của bất kỳ khách hàng nào vì bất kỳ lý do nào.
 6. Khách hàng phải thông báo cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của KHO HÀNG TỔNG theo số điện thoại 1900 3029, hoặc cập nhật các thông tin có liên quan theo tài khoản đã đăng ký của quý vị tại Ứng Dụng Của Chúng Tôi ngay khi có thể thực hiện đối với bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin hồ sơ mà quý vị đã cung cấp để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị một cách hiệu quả.
 7. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với mọi đơn hàng được đặt theo thông tin đăng nhập của quý vị và đồng ý bồi hoàn cho Công Ty đối với tất cả các yêu cầu, bồi thường thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hành động của một người nào đó đặt hàng thông qua trang web này bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của quý vị.
 8. Nếu quý vị phát hiện thông tin đăng nhập của mình bị sử dụng trái phép thì quý vị phải thông báo cho Công Ty ngay lập tức và một cách có hiệu quả.
#Facebook
Gọi ngay: 1900 0126